Специјалистичко образовање у једногодишњем трајању профила економије

Најновије вести

У Србији се уводи систем платних разреда. Увођењем платних разреда за руководећа места и за већу плату ће се тражити одговарајућа диплома.

За вас који имате завршену средњу школу а немате услове за студирање или сте започели студије а нисте завршили, желите да имате већу плату, руководеће радно место, да постанете наставник, то можете постићи уписом и завршетком специјалистичког образовања у једногодишњем трајању.

1. Добијањем дипломе специјалисте по профилима:

Посластичар - специјалиста

Кувар - специјалиста

Конобар - специјалиста

Са овом дипломом можете бити у Србији и иностранству шеф кухиње, шеф ресторана, директор и тд. У Србији можете у средњим угоститељским школама бити наставник практичне наставе.

2. Диплома специјалисте трговински менаџер омогућава рад на свим комерцијалним пословима које покривају дипломе високе струковне економске школе - техничке струке.

3. Диплома специјалисте организатора послова обезбеђења омогућава рад у безбедносним агенцијама, затворима и тд.

4. Диплома специјалисте проценитељ штете у осигурању омогућава рад у осигуравајућим друштвима.

5. Диплома специјалисте пословни секретар омогућава рад на пословима секретара у предузећима, државним установама и тд.

6. Диплома специјалисте туристички организатор омогућава рад у туристичким агенцијама на пословима шефа агенције, водича и тд.