Машинство и обрада метала

НОВО ПОДРУЧЈЕ РАДА Машинство и обрада метала

       Образовни профили у четворогодишњем трајању:

          За образовни профил машински техничар

           у четврогодишњем образовању у I, II, III и IV разреду.

За образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање 

у четврогодишњем образовању у I, II, III и IV разреду. 

Ови образовни профили погодни су за рад у производњи и индустрији 

 

За образовни профил машински техничар моторних возила 

у четврогодишњем образовању у I, II, III и IV разреду.

Овај образовни профил погодан је за рад у сервисима за техничке прегледе.

 

За образовни профил машински техничар мерне регулационе технике 

у четврогодишњем образовању у I, II, III и IV разреду. 

За образовни профил машински техничар машинске енергетике 

у четврогодишњем образовању у I, II, III и IV разреду. 

Ови образовни профили погодни су за рад у електранама и топланама. 

 

Образовни профили у трогодишњем трајању

За образовни профил аутомеханичар у трогодишњем образовању у I, II, III разреду. 

За образовни профил бравар у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

За образовни профил машинбравар у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

За образовни профил инсталатер у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

За образовни профил заваривач у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

За образовни профил бравар-заваривач у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

За образовни профил металостругар у трогодишњем образовању у I, II, III разреду. 

За образовни профил металоглодач у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

 

Програм специјалистићког образовања

За образовни профил аутомеханичар-специјалиста

програм специјалног образовања у једногодишњем трајању

За образовни профил бравар-специјалиста

програм специјалног образовања у једногодишњем трајању

За образовни профил металостругар -специјалиста

програм специјалног образовања у једногодишњем трајању

За образовни профил металоглодач-специјалиста

програм специјалног образовања у једногодишњем трајању

 

Услови уписа су завршена одговарајућа средња школа и две године радног искуства на одговарајућим пословима.

Ванредно школовање за лица старија од 17 година.

 

Не пропустите јединствену могућност

ванредног школовања,

преквалификације и доквалификације