Пословни секретар

Пордучје рада: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Област: ЕКОНОМИЈА

Образовни профил: ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР

Ред.
бр.

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно

Број
недеља

Годишње

Т

П

Т

П

А. Заједнички предмети

1.

Страни језик

2

 

30

60

 

2.

Психологија

2

 

30

60

 

3.

Култура пословног комуницирања

2

 

30

60

 

Укупно А:

6

 

30

180

 

  Б. Стручни предмети

4.

Основи привредног права

3

 

30

90

 

5.

Евиденција у области рада и запошљавања

3

 

30

90

 

6.

Коресподенција

3

 

30

90

 

7.

Пословни информациони системи

2

3

30

60

90

8.

Практична настава

 

12

30

 

360

Укупно Б:

11

15

30

330

450

Укупно А + Б:

17

15

30

510

450

Укупно часова:

32

30

960