Упис кандидата

Пријава и упис кандидата

На основу чл. 57. став 1. а вези са чланом 47. Закона о основама система образовања и васпитања «Сл. Гласник РС» бр. 72/2009) Оснивачи Средње економско-пословне школе у Шапцу су на седници одржаној дана 26.03.2010 године, донели Статут школе.
На снову одабраних подручја рада школа се бави редовним и ванредним образовањем ученика, као и доквалификацијом и преквалификацијом заинтересованих лица, за стицање верификованих образовних профила.

Вршимо упис следећих образовних профила

Средње стручно образовање:
а) економски техничар,
б) царински техничар,
в) правни техничар,
г) финансијскитехничар,
д) трговински техничар,
ђ) трговац – трогодишњи профил.


Специјалистичко образовање у једногодишњем трајању:

а) пословни секретар,
б) проценитељ штете у осигурању,
в) организатор послова обезбеђења,
г) трговински менаџер,
д) туристички организатор,
ђ) посластичар-специјалиста,
е) конобар-специјалиста и
ж) кувар-специјалиста


У реализацији образовања за наведене образовне профиле школа користи верификоване наставне планове и програме од стране Министарства просвете Републике Србије.
Настава у школи обавља се на српском језику.

У следећој години у Србији се уводи систем платних разреда. Увођењем платних разреда за руководећа места и за већу плату ће се тражити одговарајућа диплома.

За вас који имате завршену средњу школу а немате услове за студирање или сте започели студије а нисте завршили, желите да имате већу плату, руководеће радно место, да постанете наставник, то можете постићи уписом и завршетком специјалистичког образовања у једногодишњем трајању.

1. Добијањем дипломе специјалисте по профилима:

Посластичар - специјалиста

Кувар - специјалиста

Конобар - специјалиста

Са овом дипломом можете бити у Србији и иностранству шеф кухиње, шеф ресторана, директор и тд. У Србији можете у средњим угоститељским школама бити наставник практичне наставе.

2. Диплома специјалисте трговински менаџер омогућава рад на свим комерцијалним пословима које покривају дипломе високе струковне економске школе - техничке струке.

3. Диплома специјалисте организатора послова обезбеђења омогућава рад у безбедносним агенцијама, затворима и тд.

4. Диплома специјалисте проценитељ штете у осигурању омогућава рад у осигуравајућим друштвима.

5. Диплома специјалисте пословни секретар омогућава рад на пословима секретара у предузећима, државним установама и тд.

6. Диплома специјалисте туристички организатор омогућава рад у туристичким агенцијама на пословима шефа агенције, водича и тд.

УПИС КАНДИДАТА ОБАВЉА СЕ:

Понедељком    од 15 до 19 сати,
Уторком            од 17 до 19 сати,
Средом             од 17 до 19 сати,
Четвртком        од 17 до 19 сати,
Петком             од 15 до 19 сати,
Суботом           од 10 до 13 сати,

Упис се врши у седишту школе у улици Карађорђева 14 у Шапцу.