Трговачки менаџер

Пордучје рада: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Област: ТРГОВИНА

Образовни профил: ТРГОВАЧКИ МЕНАЏЕР

 

Ред.
бр.

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно

Годишње

Укупо

Т

В

Т

П

Блок

Т+Б

Блок

1.

Страни језик

3

 

96

 

 

 

 

2.

Менаџмент у трговини

 

3

 

96

 

 

 

3.

Информациони систем у трговини

 

3

 

96

 

 

 

4.

Пословно комуницирање

3

 

96

 

 

 

 

5.

Финансијски менаџмент

2

 

64

 

 

 

 

6.

Комерцијално познавање робе

3

 

96

 

 

 

 

7.

Практична настава

 

 

 

 

356

 

 

УКУПНО :

11

6

352

192

356

544

356

УКУПНО ЧАСОВА:

17

544

356

900