Кувар специјалиста

Пордучје рада: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Област: УГОСТИТЕЉСТВО

Образовни профил:КУВАР СПЕЦИЈАЛИСТА

Ред.
бр.

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно

Број
недеља

Годишње

Т

В

Т

В

А. Заједнички предмети

1.

Рачуноводствено пословање

2

 

30

60

 

2.

Маркетинг у туристичком пословању

2

 

30

60

 

3.

Пословна психологија

2

 

30

60

 

Укупно А:

6

 

30

180

 

  Б. Стручни предмети

4.

Страни језик

3

 

30

90

 

5.

Наука о храни

2

 

30

60

 

6.

Познавање животних намерница

2

 

30

60

 

7.

Пословна информатика

2

2

30

60

60

8.

Куварство 3 10 30 90  300

9.

Основи услуживања

 2 30 60

Укупно Б:

14

12

30

420

360

Укупно А + Б:

20

12

30

600

360

Укупно часова:

32

30

960