Почетна страна

СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА ШАБАЦ


naslovna2
Основана решењем министарства просвете
О  Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е:

КОНКУРС -  за све генерације

Најновији профил ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА IV степен
једини  у региону 


КЛИКОМ НА ОВАЈ ЛИНК ПОГЛЕДАЈТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ШКОЛЕ
Подручја рада :

Економија, право и администрација
Трговина, угоститељство и туризам
Машинство и обрада метала
Геодезија и грађевинарство

Вршимо упис ванредних ученика следећих образовних профила

1. ЦАРИНСКИ ТЕХНИЧАР
2. ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
3. ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР

4. ПРАВНИ ТЕХНИЧАР

ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА - НАЈНОВИЈИ ПРОФИЛ


5. ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
6. ТРГОВАЦ- 
трогодишњи профил


7. ПОСЛАСТИЧАР -трогодишњи профил
8. КУВАР
 -
трогодишњи профил
9. КОНОБАР
 
-трогодишњи профил
10. УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР

11. КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР


12. ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР


СПЕСИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ У ЈЕДНОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ

1. ТУРИСТИЧКИ ОРГАНИЗАТОР 5. ТРГОВИНСКИ МЕНАЏЕР
2. ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР 6. ПОСЛАСТИЧАР-ПЕЦИЈАЛИСТА
3. ПРОЦЕНИТЕЉ ШТЕТЕ У ОСИГУРАЊУ 7. КОНОБАР-СПЕЦИЈАЛИСТА
4. ОРГАНИЗАРОЕ ПОСЛОВЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА        8. КУВАР СПЕЦИЈАЛИСТА

По завршетку ове средње школе можете наставити студије:

1. на државним економским и правним факултетима
2. на државним високим економским школама
3. на другим сродним факултетима и високим школама
4. на полицијској и војној академији

 По завршетку ове средње школе можете се запослити или сачувати посао у полицији, војсци, пошти, банци, царини, општини, државним службама, у приватним и државним предузећима и хотелима као и у иностранству.

                                      УПИС КАНДИДАТА ОБАВЉА СЕ:
                      радним даном                                        суботом
                    од 15 до 19 сати                                од 10 до 14 сати БУДИТЕ ИСПРЕД ОСТАЛИХ !

Завршите средњу економску школу по програму
Министарства просвете Србије на европски начин 


НОВО ПОДРУЧЈЕ РАДА Геодезија и грађевинарство

Четворогодишње образовање

Трогодишње образовање

Специјалистичко образовање V степен

 

Машинство и обрада метала

       Образовни профили у четворогодишњем трајању:

        Mашински техничар у четврогодишњем образовању у I, II, III и IV разреду.

Mашински техничар за компјутерско конструисање 

у четврогодишњем образовању у I, II, III и IV разреду. 

Ови образовни профили погодни су за рад у производњи и индустрији 

 

Mашински техничар моторних возила 

у четврогодишњем образовању у I, II, III и IV разреду.

Овај образовни профил погодан је за рад у сервисима за техничке прегледе.

 

Mашински техничар мерне регулационе технике 

у четврогодишњем образовању у I, II, III и IV разреду. 

Mашински техничар машинске енергетике 

у четврогодишњем образовању у I, II, III и IV разреду. 

Ови образовни профили погодни су за рад у електранама и топланама. 

 

Образовни профили у трогодишњем трајању

Aутомеханичар у трогодишњем образовању у I, II, III разреду. 

Бравар у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

Машинбравар у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

Инсталатер у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

Заваривач у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

Бравар-заваривач у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

Металостругар у трогодишњем образовању у I, II, III разреду. 

Металоглодач у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

 

Програм специјалистићког образовања

Аутомеханичар-специјалиста

програм специјалног образовања у једногодишњем трајању

Бравар-специјалиста

програм специјалног образовања у једногодишњем трајању

Металостругар -специјалиста

програм специјалног образовања у једногодишњем трајању

Металоглодач-специјалиста

програм специјалног образовања у једногодишњем трајању

 

Услови уписа су завршена одговарајућа средња школа и две године радног искуства на одговарајућим пословима.

Ванредно школовање за лица старија од 17 година.

 

Не пропустите јединствену могућност

ванредног школовања,

преквалификације и доквалификације