Тим за заштиту од дискриминације и злостављања

Чланови тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања су:

Миољуб Лазаревић 

Дејан Миловановић

Душанка Јовановић

Весна Божић

Марина Марковић