Ненаставни кадар

  1. Денис Павловић

дипломирани правник – секретар школе

  1. Душанка Јовановић

дипломирани психолог – стручни сарадник

  1. Зора Васић

професор руског језика – библиотекар

  1. Слађана Кисић

економски техничар - административни радник у издвојеном одељењу у Обреновцу

Наставни кадар

  1. Светлана Лазаревић Петровић

ПМФ-доктор наука – директор школе

  1. Миољуб Лазаревић

ФОН-доктор наука-положен стручни испит