Геодезија и грађевинарство

Четворогодишње образовање:

 1. Грађевински техничар за високоградњу
 2. Грађевински техничар за нискоградњу
 3. Грађевински техничар за хидроградњу
 4. Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова

Трогодишње образовање:

 1. Зидар-фасадер
 2. Армирач-бетонирац
 3. Тесар
 4. Керамичар-терацер-пећар
 5. Декоратер зидних површина
 6. Стаклорезац
 7. Хидрограђевинар
 8. Руковалац грађевинском механизацијом
 9. Монтер суве градње

Специјалистичко образовање у једногодишњем трајању  

(V степен)

Група мајстори за образовне профиле

 1. Зидар мајстор
 2. Тесар мајстор
 3. Армирач мајстор
 4. Бетонирац мајстор
 5. Изолатер мајстор
 6. Грађевински керамичар мајстор
 7. Молер-фарбар мајстор
 8. Грађевински гипсар мајстор
 9. Мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације
 10. Мајстор за грађевинску механизацију

Профил за грађевинске пословође

 1. Пословођа за високоградњу
 2. Пословођа за нискоградњу и хидроградњу
 3. Пословођа за грађевинску механизацију
 4. Пословођа за грађевинска постројења
 5. Грађевински техничар специјалиста за префабриковано грађење
 6. Грађевински техничар специјалиста калкулант
 7. Грађевински техничар специјалиста за водовод и канализацију
 8. Грађевински техничар специјалиста за архитектонске и просторне планове