Актив за школски програм

Чланови стручног актива за развој школског програма су:

Зора Васић,

Злата Петровић,

Татјана Гвозденовић,

Горан Јовановић,

Александар Бућан.

 

Председник актива је Злата Петровић.