О школи

Идеја око оснивања Средње економско-пословне школе Шабац са седиштем у Шапцу, ул. Карађоршева 14, заснивана је на чињеници да се у текућим транзиционим условима у Србији отварају многе мале фирме (око 230.000 самосталних радњи и око 65.000 малих предузећа) за чије управљање и руковођење су потребни стручњаци специфичних профила, који су делимично заступљени у нашем средњем образовању.

Образовни профили и програми
На снову одабраних подручја рада школа се бави редовним и ванредним образовањем ученика, као и доквалификацијом и преквалификацијом заинтересованих лица, за стицање верификованих образовних профила.

Средње стручно образовање:
1) економски техничар,
2) царински техничар,
3) правни техничар,
4) финансијскитехничар,
5) трговински техничар,
6) туристички техничар,
7) угоститељски техничар,
8) кулинарски техничар,
9) трговац – трогодишњи профил,
10) посластичар - трогодишњи профил,
11) кувар - трогодишњи профил,
12) конобар - трогодишљи профил

Специјалистичко образовање у једногодишњем трајању:
а) пословни секретар,
б) проценитељ штете у осигурању,
в) организатор послова обезбеђења,
г) трговински менаџер,
д) туристички организатор,
ђ) посластичар - специјалиста,
е) конобар - специјалиста,
ж) кувар - специјалиста

У реализацији образовања за наведене образовне профиле школа користи верификоване наставне планове и програме од стране Министарства просвете Републике Србије.
Настава у школи обавља се на српском језику.

Школски простор и опрема

Према Акту о оснивању Школе предвиђена делатност ове образовне установе реализоваће се у властитом простору у улици Карађорђева 14 у Шапцу.
С обзиром на намеравану поступност у развоју Школе у њој се у прве четири године планира упис по два одељења редовних ученика, за шта су обезбеђене следеће просторије:
1) Кабинет бр. 1, за савремену пословну корасподенцију ;
2) Кабинет бр.2, за рачуноводство ;
3) Кабинет бр. 3, за информатику;
4) Учионица бр.4, за општу намену ;
5) Учионица бр.5, за општу намену ;
6) Кабинет бр.6, за хемију ;
7) Кабинет опште намене 7 ;

Предвиђена делатност Школе реализује се у улици Карађорђева 14 у Шапцу.
Оснивачи су се из тих разлога, определили за оснивање Средње економско-пословне школе Шабац у Шапцу. Овај град је изабран за седиште школе због тога што он, са својих 130.000 становника и израженим миграционим процесима, педставља највећи центар у Северозападној Србији који, обзиром на расположиве природне и економске ресурсе, представља водећи привредни регион у сфери малог и средњег бизниса.
Треба додати и чињеницу да се Средња економско-пословна школа Шабац бави и преквалификацијама и доквалификацијама вишкова међу запосленим и незапосленим лицима - што је веома важно за даљи развој овог дела Србије.

                                                    Директор школе
                                                др.Светлана Лазаревић Петровић