Техничар обезбеђења

Пордучје рада: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Област: ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Образовни профил: ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА

 

Општеобразовни предмети


разред

II 
разред

III. 
разред

IV. 
разред

1.

Српски језик и књижевност

2.

Страни језик

3.

Социологија

 

 

 

4.

Филозофија

 

 

 

5.

Историја

6.

Математика

7.

Рачунарство и информатика

 

 

8.

Физика

 

 

9.

Хемија

 

 

 

10.

Географија

 

 

11.

Физичко васпитање

12.

Музичка уметност

 

 

 

13.

Ликовна култура

 

 

 

14.

Биологија

 

 

 

15.

Устав и права грађана

 

 

 

 

Стручни предмети


разред

II 
разред

III. 
разред

IV. 
разред

1.

Државно уређење

 

 

 

2.

Основи права

 

 

 

3.

Психологија

 

 

 

4.

Логика

 

 

 

5.

Основи економије

 

 

 

6.

Статиска

 

 

 

7.

Основи радног права

 

 

8.

Социјална екологија

 

 

 

9.

Основи матичне евиденције

 

 

 

10.

Систем обезбеђења

 

11.

Заштита од пожара на раду

 

12.

Служба обезбеђења

 

 

 

13.

Основи кривичног права и криминалистике

 

 

14.

Основи правних поступака

 

 

15.

Борилачке вештине

 

16.

Дактилографија и административно пословање

 

 

Техничар обезбеђења – четврти степен стручне спреме спада у један од најодговорнијих и физички најзахтевнијих послова, који се могу учити у средњој школи. Спада у четворогодишње средње образовање и захтева много рада и труда при едукацији. Да бисте били успешни у овом послу, морате бити сталожени и имати веома добру комуникацију са разним типовима људи. Уједно треба да будете физички спремни и да одржавате добру кондицију у сваком тренутку.

У нашој Школи за ванредно средње образовање, доквалификације и преквалификације, за Техничаре обезбеђења, четвртог степена стручне спреме, можете добити врхунско знање, које Вам је потребно, да бисте били успешни у овом послу.