Актив за развојно планирање

Чланови стручног актива за развојно планирање су:

Биљана Павловић,

Зоран Богдановић,

Драгана Поповић,

Ђорђе Васић,

Иван Јегоровић,

Душанка Јовановић,

Миољуб Лазаревић,

Ивана Симић,

Гордана Митровић.

 

 

Председник актива је Душанка Јовановић.