Наставни кадар

 

 1. Светлана Лазаревић Петровић

ПМФ-доктор наука – директор школе

 1. Миољуб Лазаревић

ФОН-доктор наука-положен стручни испит, бравар, аутомеханичар, металостругар - наставник практичне наставе

помоћник директора школе и руководилац издвојеног одељења у Обреновцу

 1. Зденка Микић

професор српског језика и књижевности - положен стручни испит

 1. Александра Радојковић

професор српског језика и књижевности - положен стручни испит

 1. Љиља Николић

професор руског језика –положен стручни испит

 1. Зора Васић

професор руског језика –положен стручни испит

 1. Зорица Живановић

професор француског и латинског језика

 1. Катарина Ивановић

професор немачког језика

 1. Сандра Јовишевић

професор енглеског језика –положен стручни испит

 1. Снежана Радовановић

професор енглеског језика –положен стручни испит

 1. Снежана Алексић

професор енглеског језика –положен стручни испит

 1. Душанка Јовановић

дипломирани психолог

 1. Драгица Симић

дипломирани психолог

 1. Драгана Поповић

професор математике и информатике   - положен стручни испит

 1. Жељка Нинковић

професор биологије и екологије–положен стручни испит

 1. Марија Симић

професор биологије и екологије

 1. Злата Петровић

дипломирани технолог- положен стручни испит

 1. Весна Коларић

професор хемије

 1. Јелена Бурсаћ

професор хемије

 1. Биљана Павловић

професор географије- положен стручни испит

 1. Слободан Богдановић

професор географије- положен стручни испит

 1. Биљана Радовић

професор историје- положен стручни испит

 1. Зоран Богдановић

професор историје- положен стручни испит

 1. Биљана Томић

професор физике- положен стручни испит

 1. Чедомир Смиљанић

дипломирани електро инжењер– положен стручни испит

 1. Ђорђе Васић

професор музичке уметности- положен стручни испит

 1. Бојана Петровић

професор музичке уметности

 1. Кристина Пантелић

професор ликовне културе- положен стручни испит

 1. Милена Обрадовић

професор ликовне културе

 1. Верољуб Илић

професор логике и филозофије- положен стручни испит

 1. Мирјана Ненадовић

професор логике и филозофије- положен стручни испит

 1. Драган Аћимовић

професор социологије- положен стручни испит

 1. Наташа Вешић

професор социологије

 1. Љиљана Миловановић

мастер економиста - положен стручни испит

 1. Татјана Гвозденовић

мастер економиста - положен стручни испит

 1. Дејан Миловановић

дипломирани правник

 1. Горан Јовановић

мастер правник

 1. Денис Павловић

дипломирани правник- положен стручни испит

 1. Данијела Павловић

професор за угоститељске предмете - хотелијер - положен стручни испит

 1. Александар Бућан

професор за угоститељске предмете – гастроном

 1. Драган Обреновић

конобар специјалиста – наставник практичне наставе - положен стручни испит

 1. Миломир Симић

виши радник угоститељске струке – наставник куварства - положен стручни испит

 1. Радован Андријанић

дипломирани машински инжењер – смер за енергетику – положен стручни испит

 1. Зоран Филиповић

дипломирани машински инжењер – смер за процес обраде метала скидањем струготине – положен стручни испит

 1. Миле Ђукановић

дипломирани машински инжењер – смер за производно машинство – положен стручни испит

 1. Бојан Шекуларац

дипломирани машински инжењер – смер за производно машинство

 1. Рафаило Мандић

металостругар специјалиста, механичар алатних машина специјалиста – положен стручни испит

 1. Живота Лазаревић

наставник практичне наставе-инсталатер грејања и климатизације специјалиста

 1. Драгослав Игрутиновић

дипломирани грађевински инжењер – конструкције, положен стручни испит за професора предмета средњег образовања,

лиценца инжењерске коморе Србије за одговорног пројектанта грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње

 1. Здравко Игрутиновић

струковни инжењер грађевинарства – грађевинско инжењерство

 1. Милорад Обреновић

грађевински инжењер – нискоградња

 1. Јасна Мијатовић

дипломирани архитекта

 1. Грујо Гашевић

наставник практичне наставе-руковаоц грађевинском механизацијом - положен стручни испит

 1. Слободан Росић

мастер професор физичког васпитња и спорта, носилац бран појаса Карате савеза Србије - положен стручни испит