Секретаријат

Телефони секретаријата школе:

015 348 829 
065 6957 196