Трговински техничар

Пордучје рада: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Област: ТРГОВИНА
Образовни профил:ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР

Р.б.

Предмети

I разред

II разред

III разред

IV разред

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

А

Општеобразовни

1.

Српски језик и књижевност

3

108

3

102

3

102

3

93

2.

Страни језик

3

108

3

102

3

102

3

93

3.

Социологија

 

 

 

 

2

68

 

 

4.

Филозофија

 

 

 

 

 

 

2

62

5.

Историја

2

72

2

68

 

 

 

 

6.

Музичка уметност

1

36

 

 

 

 

 

 

7.

Ликовна култура

 

 

1

34

 

 

 

 

8.

Физичко и здравствено васпитање

2

72

2

68

2

68

2

62

9.

Математика

3

108

3

102

2

68

2

62

10.

Рачунарство и информатика

2

72

 

 

 

 

 

 

11.

Географија

2

72

 

 

 

 

 

 

12.

Физика

2

72

2

68

 

 

 

 

13.

Хемија

2

72

2

68

 

 

 

 

14.

Биологија

2

72

 

 

 

 

 

 

15.

Устав и права грађана

 

 

 

 

 

 

1

31

Б

Стручни

16.

Основи економије

 

 

 

 

2

68

 

 

17.

Национална економија

 

 

 

 

 

 

2

62

18.

Основи економике трговине

2

72

 

 

 

 

 

 

19.

Економика и организација т6рговинских предузећа

 

 

2

68

 

 

 

 

20.

Маркетинг

 

 

 

 

 

 

2

62

21.

Право

 

 

 

 

 

 

2

62

22.

Рачуноводство

 

 

 

 

3

102

3

93

23.

Пословна информатика

 

 

2

68

 

 

 

 

24.

Познавање робе

 

 

 

 

3

102

3

93

25.

Психологија

 

 

 

 

2

68

 

 

26.

Трговинско пословање

4

144

3

102

3

102

 

 

27.

Практична настава + блок

 

 

6

204 +90

6

204 +90

6

186 +90

В

Изборни

28.

Верска настава / Грађанско васпитање

1

36

1

34

1

34

1

31

 

УКУПНО

31

1116

32

1088 +90

32

1088 +90

32

992 +90