СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА ШАБАЦ


naslovna2
Основана решењем министарства просвете
О  Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е:

КОНКУРС -  за све генерације
упис ванредних ученика следећих образовних профила

1. ЦАРИНСКИ ТЕХНИЧАР
2. ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
3. ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР

4. ПРАВНИ ТЕХНИЧАР


5. ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
6. ТРГОВАЦ- 
трогодишњи профил


7. ПОСЛАСТИЧАР -трогодишњи профил
8. КУВАР
 -
трогодишњи профил
9. КОНОБАР
 
-трогодишњи профил
10. УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР

11. КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР


12. ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР


СПЕСИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ У ЈЕДНОФОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ

1. ТУРИСТИЧКИ ОРГАНИЗАТОР 5. ТРГОВИНСКИ МЕНАЏЕР
2. ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР 6. ПОСЛАСТИЧАР-ПЕЦИЈАЛИСТА
3. ПРОЦЕНИТЕЉ ШТЕТЕ У ОСИГУРАЊУ 7. КОНОБАР-СПЕЦИЈАЛИСТА
4. ОРГАНИЗАРОЕ ПОСЛОВЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА        8. КУВАР СПЕЦИЈАЛИСТА

По завршетку ове средње школе можете наставити студије:

1. на државним економским и правним гакултетима
2. на државним високим економским школама
3. на другим сродним факултетима и високим школама
4. на полицијској и војној академији

 По завршетку ове средње школе можете се запослити или сачувати посао у полицији, војсци, пошти, банци, царини, општини, државним службама, у приватним и државним предузећима и хотелима као и у иностранству.

                                      УПИС КАНДИДАТА ОБАВЉА СЕ:
                      радним даном                                        суботом
                    од 15 до 19 сати                                од 10 до 14 сати БУДИТЕ ИСПРЕД ОСТАЛИХ !

Завршите средњу економску школу по програму
Министарства просвете Србије на европски начин 


НОВО ПОДРУЧЈЕ РАДА Машинство и обрада метала

            Образовни профили у четворогодишњем трајању:

За образовни профил машински техничар

у четврогодишњем образовању у I, II, III и IV разреду.

За образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање

у четврогодишњем образовању у I, II, III и IV разреду.

Ови образовни профили погодни су за рад у производњи и индустрији

 

За образовни профил машински техничар моторних возила

у четврогодишњем образовању у I, II, III и IV разреду.

Овај образовни профил погодан је за рад у сервисима за техничке прегледе.

 

За образовни профил машински техничар мерне регулационе технике

у четврогодишњем образовању у I, II, III и IV разреду.

За образовни профил машински техничар машинске енергетике

у четврогодишњем образовању у I, II, III и IV разреду.

Ови образовни профили погодни су за рад у електранама и топланама.

 

Образовни профили у трогодишњем трајању

За образовни профил аутомеханичар

у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

За образовни профил бравар

у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

За образовни профил машинбравар

у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

За образовни профил инсталатер

у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

За образовни профил заваривач

у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

За образовни профил бравар-заваривач

у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

За образовни профил металостругар

у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

За образовни профил металоглодач

у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.